Privatumo politika

 •  Sveiki atvykę į interneto svetainę, kuri priklauso ir kurią tvarko  "Technika TAU", UAB  (toliau – Technika-TAU.lt).

  1. Įžanga ir sąvokos.
   
  1.1. Šiame dokumente aptariami "Technika-TAU.lt" taikomos privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) klausimai visų asmenų, besinaudojančių el.parduotuve ir teikiamomis paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka naudojimosi Technika-TAU.lt taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje.
   
  1.2. Šios Privatumo politikos prasme paslaugos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusius el. parduotuvėje (toliau – Lankytojas) veiksmus, kuriuos jis gali atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą, pirkimą, dovanų kuponų registravimą (toliau – Paslaugos).
   
  1.3. Naudodamasis paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia privatumo politika, o tai pat kitais setainėje prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis paslaugomis.
   
  2. "Technika-TAU.lt" renkama informacija
   
  2.1. Naudojantis svetaine, iš Lankytojo gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad Lankytojas galėtų naudotis tam tikromis paslaugomis.
   
  2.2. "Technika-TAU.lt" turi teisę savo nuožiūra naudotis visa Lankytojo pateikta informacija, kurią Lankytojas pateikia atlikdamas registraciją, o taip pat kitais būdais "Technika-TAU.lt" sukaupta informacija apie Lankytoją.
   
  2.3. Informacija, kuri yra surenkama Lankytojui atliekant registraciją ir (ar) prisijungus prie Technika-TAU.lt, o taip pat tiesiog lankantis el parduotuvėje, yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę.
   
  2.3.1. Anoniminė informacija. "Technika-TAU.lt" renka anoniminę informaciją susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam lankytojui. Pavyzdžiui, "Technika-TAU.lt" renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius "Technika-TAU.lt" norėdama padidinti prisijungusių prie Technika-TAU.lt lankytojų naršymo kokybę. "Technika-TAU.lt" renka visų lankytojų IP adresus, susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į Technika-TAU.lt) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., "FireFox" naršyklė "Windows" operacinėje sistemoje). "Technika-TAU.lt" taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą, bei 50 populiariausių paieškos žodžių sąrašą. "Technika-TAU.lt" renka šią visų lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir kitais tikslais. "Technika-TAU.lt" taip pat kaupia informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktusel parduotuvėje, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie paslaugas, o taip pat talpinamą reklamą. "Technika-TAU.lt" šią informaciją gauna iš visų lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.
   
  2.3.2. Asmeninė informacija. Tai informacija, susijusi su duomenimis, kurie tiksliai nusako, kas yra Lankytojas, tokie kaip vardas, adresas ir t.t. Tokia informacija gali būti renkama kaip priedas prie anoniminės informacijos. "Technika-TAU.lt" asmeninę informaciją renka toliau išvardintais būdais iš skirtingų svetainės dalių:
   
  2.3.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi el. parduotuvėje, Lankytojas, jeigu nenurodyta kitaip, pateikia šiuos duomenis: savo vardą, adresą, pašto kodą, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, lytį, telefono numerį ir (ar) kitą informaciją, kurią pateikti reikalaujama registracijos metu.
   
  2.3.2.2. Papildoma registracija: "Technika-TAU.lt" gali pareikalauti atlikti papildomą registraciją tam tikrų paslaugų naudojimui, pvz., kai Lankytojas dalyvauja konkursuose ar reklaminėse akcijose, kurias rengia "Technika-TAU.lt". 
   
  2.3.2.3. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su "Technika-TAU.lt", tai "Technika-TAU.lt" gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
   
  2.3.2.4. "Technika-TAU.lt" turi teisę kaupti informaciją apie Lankytoją jam prisijungiant prie el. parduotuvės. Ši informacija rodo, kokius produktus Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia "Technika-TAU.lt" el. parduotuvėje.
   
  3. Asmenys gaunantys informaciją
   
  3.1. Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama "Technika-TAU.lt" Lankytojui naudojantis el. parduotuve ir (ar) Paslaugomis, yra kaupiama ir saugoma tik "Technika-TAU.lt". "Technika-TAU.lt" pasilieka teisę derinti "Technika-TAU.lt" nuožiūra pasirinktą informacija apie Lankytoją su trečiaisiais asmenimis, tiek kiek tai neprieštarauja "Technika-TAU.lt" asmens duomenų tvarkymo taisyklėms, "Technika-TAU.lt" naudojimosi taisyklėms ir taikomiems teisės aktams.
   
  3.2. "Technika-TAU.lt" atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog juvelyrikos salone internete gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti "cookies" ir "web beacons" (taip vadinami "tinklo šnipai") savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Prašome perskaityti Privatumo politikos 4 skyrių, kuriame sužinosite daugiau apie reklamą el. parduotuvėje. "Technika-TAU.lt" Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. "Technika-TAU.lt" nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.
   
  4. "Cookies", "Web beacons" ir jų naudojimas
   
  4.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog "Technika-TAU.lt" renka anoniminę informaciją apie Lankytoją naudodamas "cookies" ir "web beacons".
   
  4.2. "Cookie" – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Lankytojo kompiuterį ir matyti Lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Lankytojo naršyklę kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius svetainėje. "Cookie" neleidžia interneto svetainei įsiminti jokios asmeninės Lankytojo informacijos (tokios kaip Lankytojo vardas ir adresas), kurią Lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti.
   
  4.3. "Cookie" leidžia "Technika-TAU.lt" automatiškai įsiminti Lankytojo interneto naršyklės tipą, kai Lankytojas lankosi el. parduotuvėje. Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę paslaugų kokybę, "Technika-TAU.lt" naudoja "cookies" tam, kad:
   
  4.3.1. galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją "cookie" dokumentuose arba siejant "cookie" su registracija, mėgstamiausiais produktai ar trumpu Lankytojo apibūdinimu "Technika-TAU.lt" kompiuterinėje sistemoje, "Technika-TAU.lt" gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik "Technika-TAU.lt";
   
  4.3.2. apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Prisijungimo duomenų panaudojimo. Kai kuriose Svetainėse "cookie" leidžia nustatyti tik vieną tuo metu paslaugas benaudojantį lankytoją su tam tikru identifikuojančiu vardu;
   
  4.3.3. galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.
   
  4.4. "Cookie" naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią "cookie" prasiskverbimui į Lankytojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias "cookie" formas. Tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.
   
  4.5. "Web beacons", taip pat žinomi kaip GIFs arba vieno pikselio GIFs, – tai maži grafiniai dokumentai, kuriuos "Technika-TAU.lt" gali talpinti svetainėje ir elektroniniuose laiškuose, kuriuos "Technika-TAU.lt" siunčia Lankytojui. "Cookies" bei "Web beacons" drauge leidžia "Technika-TAU.lt" tiksliai suskaičiuoti unikalių lankytojų skaičių ir atitinkamų parodymų skaičių. Naudodamasis "web beacons", "Technika-TAU.lt" taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti prekė, kurios reklama buvo pateikta Lankytojui elektroniniu paštu. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.
   
  4.6. Bet kuris Svetainėse esantis paveikslėlis gali būti "web beacons". Tretieji asmenys, reklamuodamiesi svetainėje ar kitais būdais, gali naudoti "web beacons" pačioje reklamoje.
   
  4.7. Kadangi "web beacons" veikia kartu su "cookies", Lankytojas gali uždrausti "web beacons" rinkti Lankytojo informaciją, nustatydami savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik svetainės "cookies".
   
  5. Lankytojo informacijos naudojimas
   
  5.1. "Technika-TAU.lt" turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams "Technika-TAU.lt" gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:
   
  5.1.1. tam, kad galėtų redaguoti Turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais atvejais "Technika-TAU.lt" reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad "Technika-TAU.lt" galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;
   
  5.1.2. "Technika-TAU.lt" kaupia Lankytojo anoniminius duomenis apie Lankytojų kiekį, Lankytojų, kurie matė tam tikrą produktą , o taip pat visą demografinę statistiką tų Lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo trečiojo asmens (pvz., reklamos užsakovo) nuorodą;
   
  5.1.3. "Technika-TAU.lt" taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Registraciją atlikusių Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis juvelyrikos salono internete skiltimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų "Technika-TAU.lt" nežinotų, kurios skiltys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų paslaugų;
   
  5.1.4. "Technika-TAU.lt" kaupia bendrą paieškos žodžių sąrašą iš įvairių paieškos programų. Ši informacija kaupiama anonimiškai ir yra naudojama Paslaugų vystymo, stebėjimo ir gerinimo tikslais, tikslinės reklamos tobulinimui ir kitais tikslais;
   
  5.1.5. "Technika-TAU.lt" naudoja konkretaus registraciją atlikusio Lankytojo duomenų bazę tam, kad galėtų numatyti, kurią papildomą individualią informaciją toliau gali kaupti "Technika-TAU.lt";
   
  5.1.6. "Technika-TAU.lt" gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas paslaugas el. parduotuvėje, taip pat apie Lankytojo sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją. Jei Lankytojas dalyvauja juvelyrikos salono internete organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, "Technika-TAU.lt" gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas laimėtų ir "BKsilver.lt" reikėtų susisiekti su juo;
   
  5.1.7. TIK turėdamas Lankytojo sutikimą, "Technika-TAU.lt" gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (sms) į lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios, "Technika-TAU.lt" nuomone, sudomintų Lankytoją. TIK turėdamas Lankytojo sutikimą, "Technika-TAU.lt" gali derinti turimą informaciją apie Lankytoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat naujas Paslaugas;
   
  6. Lankytojo informacijos keitimas
   
  6.1. Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami juvelyrikos salone internete nurodyta tvarka ir būdais.
   
  7. Informacijos apsaugos priemonės
   
  7.1. "Technika-TAU.lt" naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti "Technika-TAU.lt" darbuotojai.
   
  7.2. "Technika-TAU.lt" primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. "Technika-TAU.lt" prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
   
  7.3. "Technika-TAU.lt" įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko "Technika-TAU.lt", tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, "Technika-TAU.lt" įspėja, kad "Technika-TAU.lt" negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.
   
  8. Nepilnamečių apsauga
   
  8.1. "Technika-TAU.lt" rūpinasi nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir riboja jų galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis. Todėl tam tikros juvelyrikos salono internete dalys gali būti skirtos tik suaugusiųjų auditorijai. Nepilnamečiams lankytojams griežtai draudžiama užeiti į tokias juvelyrikos salono internete dalis. Lankytojas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų globojamų asmenų elgesį juvelyrikos salone internete, jei jie juvelyrikos salonu internete naudojasi Lankytojo aplinkoje, su jo leidimu arba naudodamiesi Lankytojo aparatine įranga.
   
  9. Susisiekite su mumis.
   
  9.1. Klausimai, susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami:
   
  "Technika-TAU" UAB
   
  info@technika-tau.lt
   
  13. Atnaujinimai.
   
  13.1. "Technika-TAU.lt" turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi el. parduotuve ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją el. parduotuvėje.